Toelichting planwijziging

Achter het Vrijthof fase 4

Fase 4
Op de gronden achter het Vrijthof in Vierlingsbeek is de afgelopen jaren gefaseerd woningbouw ontwikkeld. De grondgebonden woningen uit de fases 1 tot en met 3 zijn inmiddels gebouwd. Enkel fase 4, de bouw van een appartementencomplex aan het Vrijthof, moet nog ten uitvoer worden gebracht. Oorspronkelijk was het idee om een appartementencomplex, met op de begane grond commerciële ruimtes, te realiseren.

Aangepast plan
Vanwege de huidige marktomstandigheden is er weinig zicht op de verhuur- of verkoopbaarheid van commercieel vastgoed. In fase 4 van Achter het Vrijthof komen, in afstemming met de gemeente Boxmeer, om deze reden geen commerciële ruimten op de begane grond terug waar deze in een eerder plan wél waren voorzien. Ook de huidige woningnood heeft meegespeeld in de planwijziging.

Wat komt er in fase 4
• 16 appartementen, waaronder 3 appartementen op de begane grond met buitenruimte en 3 penthouses op de vierde woonlaag
• de appartementen worden koop en/of huurappartementen. Hierover wordt in een later stadium meer bekend gemaakt
• op het plein (Vrijthof) worden zeven parkeerplaatsen toegevoegd en de bestaande bomen blijven gehandhaafd

De tekeningen van het nieuwe ontwerp kunt u hieronder downloaden en bekijken.
Gevels

Plattegronden

Artist impressions

Parkeervakken

Toelichting op het ontwerp

Het appartementengebouw is afgedekt met een gedifferentieerde dakvorm waarmee wordt aangesloten op de omliggende gebouwen. Dit geldt zowel van de bestaande bebouwing (zalencentrum en supermarkt) als voor de grondgebonden nieuwbouw uit de eerdere fasen. Op de hoek van het appartementengebouw is in de kap een hoogteaccent aangebracht richting de voorliggende pleinruimte. In het geldende bestemmingsplan is hier een grotere bouwhoogte toegestaan. Aan de zijde van de grondgebonden woningen is de goot- en bouwhoogte verlaagd om aansluiting te maken met de schaal van de recente nieuwbouw en de tegenoverliggende bebouwing.
De diversiteit van de appartementen die geboden wordt beantwoordt goed aan de gespreide vraag die er momenteel is.

BEDANKT VOOR HET MEEDENKEN!

Terugkoppeling van de reacties

Wij vinden uw mening belangrijk. Om uw mening over het nieuwe ontwerp te horen heeft u tot en met 22 augustus per e-mail op de plannen kunnen reageren. Ook vond er donderdag 15 juli jl. een inloopavond plaats in 'Bibliobeek'. Harm van Schaik, projectmanager van Jansen Bouwontwikkeling begeleidde de inloopavond en er was ook een vertegenwoordiger van de gemeente Boxmeer aanwezig om vragen over het nieuwbouwplan te beantwoorden. De periode van feedback is inmiddels gesloten.

TERUGKOPPELING
Het is nu eind september en inmiddels zijn de reacties en vragen die wij van zowel omwonenden als geïnteresseerden ontvingen geïnventariseerd en per e-mail of in een persoonlijk gesprek beantwoord. Er zijn veelal positieve reacties op het ontwerp gekomen en er blijkt veel interesse voor een appartement in het appartementengebouw. De suggesties die wij ontvingen zijn door de gemeente, de architect en ons beoordeeld en waar mogelijk doorgevoerd in het definitief ontwerp. Hieronder vindt u de terugkoppeling.

Kleurstelling van de gevel
Er is feedback gekomen op de ontwerptekeningen van de architect; het appartementengebouw werd als donker ervaren. De architect heeft in zijn schetsen een willekeurige kleurstelling van de gevel gekozen. Wij kunnen u nu al meegeven dat er geen donkere stenen voor de gevel zullen worden gebruikt.
Inmiddels is het project verder uitgewerkt en zijn de stenen uitgekozen. Deze stenen worden momenteel verwerkt in een collage en in de gevelbeelden. Daarna worden deze ter goedkeuring aan de gemeente Boxmeer voorgelegd. Eind oktober kunnen wij u meer laten zien!

Bereikbaarheid van het Vrijthof
Een winkelier heeft diverse vragen gesteld over de bereikbaarheid van het Vrijthof. Het betrof:
- Laden en lossen en parkeergelegenheid in het nieuw plan
- Laden en lossen en parkeergelegenheid tijdens evenementen
- Parkeergelegenheid tijdens de bouwfase
Deze punten zijn besproken en de bereikbaarheid zal worden gewaarborgd.

VOORUITBLIK
De komende maanden wordt het ontwerp voor de appartementen verder uitgewerkt, worden de benodigde procedures opgestart en wordt de verkoopvoorbereiding in gang gezet. Vooralsnog start de verkoop van de appartementen rond de komende jaarwisseling.
Als u via de website bent aangemeld voor de nieuwsbrief, wordt u automatisch op de hoogte gehouden over de verkoop en / of verhuur. Zodra er meer nieuws is ontvangt u dan bericht van ons!

Aanmelden nieuwsbrief >>