Toelichting planwijziging

Achter het Vrijthof fase 4

Fase 4
Op de gronden achter het Vrijthof in Vierlingsbeek is de afgelopen jaren gefaseerd woningbouw ontwikkeld. De grondgebonden woningen uit de fases 1 tot en met 3 zijn inmiddels gebouwd. Enkel fase 4, de bouw van een appartementencomplex aan het Vrijthof, moet nog ten uitvoer worden gebracht. Oorspronkelijk was het idee om een appartementencomplex, met op de begane grond commerciële ruimtes, te realiseren.

Aangepast plan
Vanwege de huidige marktomstandigheden is er weinig zicht op de verhuur- of verkoopbaarheid van commercieel vastgoed. In fase 4 van Achter het Vrijthof komen, in afstemming met de gemeente Boxmeer, om deze reden geen commerciële ruimten op de begane grond terug waar deze in een eerder plan wél waren voorzien. Ook de huidige woningnood heeft meegespeeld in de planwijziging.

Wat komt er in fase 4
• 16 appartementen, waaronder 3 appartementen op de begane grond met buitenruimte en 3 penthouses op de vierde woonlaag
• de appartementen worden koop en/of huurappartementen. Hierover wordt in een later stadium meer bekend gemaakt
• op het plein (Vrijthof) worden zeven parkeerplaatsen toegevoegd en de bestaande bomen blijven gehandhaafd

De tekeningen van het nieuwe ontwerp kunt u hieronder downloaden en bekijken.
Gevels

Plattegronden

Artist impressions

Parkeervakken

Toelichting op het ontwerp

Het appartementengebouw is afgedekt met een gedifferentieerde dakvorm waarmee wordt aangesloten op de omliggende gebouwen. Dit geldt zowel van de bestaande bebouwing (zalencentrum en supermarkt) als voor de grondgebonden nieuwbouw uit de eerdere fasen. Op de hoek van het appartementengebouw is in de kap een hoogteaccent aangebracht richting de voorliggende pleinruimte. In het geldende bestemmingsplan is hier een grotere bouwhoogte toegestaan. Aan de zijde van de grondgebonden woningen is de goot- en bouwhoogte verlaagd om aansluiting te maken met de schaal van de recente nieuwbouw en de tegenoverliggende bebouwing.
De diversiteit van de appartementen die geboden wordt beantwoordt goed aan de gespreide vraag die er momenteel is.

Reageren op de plannen

Wij horen graag uw mening!

Indien u wilt reageren op de plannen voor fase 4 dat kan dat via het e-mailadres info@jansenbouwontwikkeling.nl onder vermelding van “reactie ontwerp Achter het Vrijthof-t.a.v. Harm van Schaik”. U kunt reageren tot en met 22 augustus a.s.
Indien van toepassing nemen wij naar aanleiding van uw reactie uiterlijk 10 september a.s. contact met u op.
Voor de volledigheid wijzen wij u op onze vakantiesluiting: Jansen Bouwontwikkeling is gesloten van maandag 26 juli a.s. t/m vrijdag 6 augustus a.s. Harm van Schaik is afwezig van 26 juli a.s. t/m vrijdag 20 augustus a.s.

Verwerken van uw suggesties
De suggesties die wij ontvangen worden door ons, de gemeente en de architect beoordeeld en waar mogelijk doorgevoerd in het definitief ontwerp.

Inloopavond op donderdag 15 juli- meld u aan!
Aanvullend op de informatie op deze website nodigen wij u uit voor een inloopavond op donderdag 15 juli a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur. Deze inloopavond wordt geleid door de heer H. van Schaik van Jansen Bouwontwikkeling. Ook vertegenwoordigers van gemeente Boxmeer zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen over het nieuwbouwplan.

Aanmelden inloopavond
In verband met COVID-19 en de beschikbare ruimte in de Bibliobeek is aanmelden vooraf noodzakelijk. Per huishouden kan maximaal 1 persoon de inloopavond bezoeken.
Wij verzoeken u vriendelijk u per mail aan te melden via info@jansenbouwontwikkeling.nl o.v.v. inloopavond nieuwbouwplan Achter het Vrijthof te Vierlingsbeek.

Inloopavond Achter het Vrijthof
donderdag 15 juli a.s.19.00-20.30 uur
Zaal Bibliobeek, Vrijthof 16 te Vierlingsbeek

Planning
De komende maanden wordt het ontwerp definitief gemaakt, worden de benodigde procedures opgestart en wordt de verkoopvoorbereiding in gang gezet. Vooralsnog start de verkoop van de appartementen in het vierde kwartaal van dit jaar. Als u bent aangemeld via deze website voor de nieuwsbrief, wordt u automatisch op de hoogte gehouden over de verkoop en/of verhuur.


Aanmelden nieuwsbrief >>